Projekty unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Implementacja innowacyjnej technologii środkiem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym”

 UDA-RPLD.03.02.00-00-197/12-00

 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego